Trip Idea

ททท. ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์สองข้างราง กับโครงการ “The story of Railway Journey นักเที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง” ปลุกพลังท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟไทย เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ททท. ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์สองข้างราง กับโครงการ “The story of Railway Journey นักเที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง” ปลุกพลังท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟไทย เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟ โครงการ “The story of Railway Journey เที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง” พร้อมเปิดตัว 5 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟไทยอย่างยั่งยืน ปลุกกระแสการท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟไทย เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ Amazing experience อันเปี่ยมด้วยคุณค่า และความหมายในทุกการเดินทาง ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ภายใต้การขับเคลื่อนปีท่องเที่ยวไทย 2566 ททท. มุ่งพัฒนาศักยภาพประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบกับกระแสการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience-based-Tourism) ที่เปี่ยมคุณค่า และความหมาย (Meaningful Travel) กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Y-Z และวัยทำงาน ททท. จึงมีแนวคิดผลักดันการท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนด้วยระบบคมนาคมขนส่ง ที่สามารถเชื่อมโยงและสร้างการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเล็งเห็นประโยชน์ของการต่อยอดการท่องเที่ยวโดยรถไฟซึ่งมีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวที่สามารถเติมเต็มประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจแก่นักท่องเที่ยวผ่านช่วงเวลาระหว่างทางด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับรถไฟ สะท้อนความหมายที่แท้จริงของการเดินทางได้เป็นอย่างดี
ครั้งนี้ ททท. ได้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย แพลตฟอร์มจัดทริปเที่ยว ทริปไนซ์เดย์ (TripNiceDay) เพจทีมนั่งรถไฟกับนายแฮมมึน เพจการท่องเที่ยวเชิงไฉไล บริษัท มาสเตอร์แพลน จำกัด และบริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด สนับสนุนการเปิดพื้นที่ให้เหล่านักท่องเที่ยวมืออาชีพร่วมสร้างสรรค์ และนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟแบบไม่จำกัดไอเดีย ภายใต้ โครงการ The story of Railway Journey “เที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง” ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม และการนำเสนอผลงาน เพื่อผลักดันการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ผ่านการเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมขนส่งหลักของประเทศ เช่น รถไฟ รถโดยสารสาธารณะ ไปยังชุมชนในพื้นที่ ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ฐานรากอย่างทั่วถึงต่อไป
โครงการ The story of Railway Journey “เที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง” ได้เปิดรับสมัคร และคัดเลือกนักเที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง จากทั่วประเทศ จำนวน 10 ทีม (ทีมละ 2 คน) ผ่านเข้าร่วม การแข่งขันเฟ้นหา “สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟ โครงการ The story of Railway Journey “เที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง” ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว และออกแบบสร้างสรรค์สื่อนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของโครงการฯ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 แสนบาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ททท.
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถือเป็นรอบชิงชนะเลิศของโครงการฯ โดยกำหนดให้ทีมที่ผ่าน การคัดเลือกทั้ง 10 ทีม นำเสนอการสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟต่อคณะกรรมการ ซึ่งมีผล การแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศสุดยอดนักเที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง ได้แก่ ทีม Touch And Go รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Freeland รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมเปรี้ยวกับป้า รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม The Couple และทีมสับราง team รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมกันนี้ 10 ทีม นักเที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับประกาศนียบัตรด้วย
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อ “เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว ที่ร่วมค้นหาช่วงเวลาแห่งชีวิตที่เต็มเปี่ยม – Exploring the Meaningful Experience” ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับตัวแทนพันธมิตรของห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละมิติ โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. นายพล เวชการ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ด้านปฏิบัติการ คุณวัลย์ณัฐ บุญประเสริฐ เลขาธิการสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) และนายจิรายุ ลิ่มจินดา ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มจัดทริปเที่ยว ทริปไนซ์เดย์ (TripNiceDay) ร่วมจุดประกายความคิดและต่อยอดประสบการณ์ท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการฯ ผลงานเส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรม การท่องเที่ยวของนักเที่ยวทั้ง 10 ทีมนักเที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ได้ที่ เว็บไซต์ www.therailwayjourney.com และแฟนเพจเฟสบุ๊ก The story of Railway Journey
#TAT #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #ThestoryofRailwayJourney #เที่ยวแบบสับจับเรื่องราง #Meaningful Travel #FindFolk