News Update

ช่อง 5 ปันน้ำใจเพื่อสังคม มอบน้ำดื่มพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

ช่อง 5 ปันน้ำใจเพื่อสังคม มอบน้ำดื่มพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ดำเนินโครงการ ช่อง 5 ปันน้ำใจเพื่อสังคม มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้กับประชาชนที่ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่ท้องสนามหลวง


วันที่ 2 มี.ค.67 – คุณ ทวินันท์ คงคราญ รองผู้อำนวยการใหญ่ ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทน พลเอก นิรันดร ศรีคชา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมแจกจ่ายน้ำจำนวน 2,400 ขวด ในโครงการช่อง 5 ปันน้ำใจเพื่อสังคม มอบให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ๒๘ กรกฎาคม 2567 โดยมีนาย ชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน


สำหรับโครงการช่อง 5 ปันน้ำใจเพื่อสังคม สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อมอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทางมาสักการะบูชา ได้จนถึงวันที่ 3 มี.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ซึ่งหลังจากนี้ จะอัญเชิญไปประดิษฐานใน 3 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ วันที่ 5-8 มี.ค. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 10-13 มี.ค. ณ วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี และภาคใต้ วันที่ 15-18 มี.ค. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้าร่วม สักการะแต่งกายให้สุภาพงดเสื้อผ้าสีดำ