วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
Latest:
News Update

โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ ครบรอบ 99 ปี

โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ ครบรอบ 99 ปี

 

 

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมฯ มอบเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดย เซอร์มารีย์ หลุยส์ นิภา พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ และมอบรางวัล SF Gracious Lady แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์ฟรังฯ ครบ 99 ปี ภายใต้ชื่องาน “Blessings on 99th Anniversary” มีศิษย์เก่าร่วมแสดงความยินดี อย่างคับคั่ง อาทิ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ผศ.ศิริพร มณีพันธุ์, จิราพร กาญจนพิทักษ์, เปรมทิพย์ กมลศักดิ์กำจร, กชกร วงศ์จริยะเกษม ฯลฯ ณ สนามโรงเรียนฯ วันก่อน

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทย เป็นโรงเรียนลำดับที่ 4 ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2468 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ โดยคุณพ่อบรัวซาต์ (Broizat) เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ผู้มีความประสงค์ให้คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เข้ามาจัดการศึกษาให้กับกุลธิดา เด็กกำพร้า และเด็กยากจนที่อยู่ในชุมชนเขตวัดสามเสนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อจะได้มีความรู้ มีวิชาชีพติดตัวและเป็นพลเมืองดีของสังคม

 

 

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในฐานะศิษย์เซนต์ฟรังฯ ที่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน ว่า “มีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนที่เซนต์ฟรังฯ ในยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง การศึกษาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในสถานะนักเรียนที่เป็นบุคลากรของประเทศชาติจึงควรสำรวจตนว่ามีความสามารถในด้านใด โรงเรียนเป็นสถานที่บ่มเพาะบุคลากรที่สำคัญต่อประเทศชาติ จะได้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต พร้อมอวยพรให้คณะเซอร์ คณะคุณครูและน้องๆทุกคนมีความสุข”

ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกล่าว ถึงความประทับใจในกิริยามารยาทที่เรียบร้อยน่ารักมากของนักเรียน ซึ่งโชคดีที่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีการสอนในวิชาที่หลากหลาย พร้อมชื่นชมวงโยธวาทิตและโรงเรียนที่มีความแข็งแรงในการเสริมสร้างหลักสูตร เป็นโรงเรียนที่เรียนแล้วมีความสุข ตนเองไม่เคยมีวันใดในอดีตที่ไม่อยากมาโรงเรียน

 

 

สมาคมศิษย์ฯโดย ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมฯ มอบเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงเรียนโดยท่านอธิการิณีเป็นผู้รับมอบ และมอบรางวัล SF Gracious Lady แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นเรียนละ 1 คน รวม 12 รางวัล เป็นรางวัลเงินสด รางวัลละ 3,000 บาท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566-2567 นี้เป็นต้นไป โดยกำหนดให้มีการมอบรางวัลนี้เป็นรางวัลประจำปีการศึกษาในวันสถาปนาโรงเรียน พร้อมกล่าวถึงที่มาของการริเริ่มโครงการ SF Gracious Award นี้เพื่อเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของสมาคมศิษย์ฯ ในการที่จะต้องดูแลทุกภาคส่วนอันประกอบไปด้วยโรงเรียน คณะเซอร์ คุณครูเกษียณและคุณครูปัจจุบัน รวมถึงศิษย์ที่จบไปแล้วและศิษย์ปัจจุบัน กติกาในการรับรางวัลนั้น ไม่ได้มอบให้เฉพาะเด็กที่มีผลการเรียนดีแต่เน้นพิจารณาจากการมีกิริยามารยาทงาม มีจิตอาสา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งตรงกับคำขวัญและอัตลักษณ์ของสตรีที่สง่างามของโรงเรียนคือ มีความเมตตากรุณา ภาษาดี มีมารยาทงาม นอกจากนี้สมาคมศิษย์ฯ ยังได้เตรียมคัพเค้กให้กับน้องๆทุกคนในโอกาสนี้อีกด้วย

ในตอนท้าย ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด, ศุภมาส อิศรภักดี และดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน ร่วมกันปักอักษร “SF 99” บนชั้นวางคัพเค้ก โดยมีนักเรียนร่วมร้องเพลง “Happy Foundation Day” ต่อด้วยการแสดง 4 ชุด ได้แก่ ชุด “Hail Holy Queen”, ชุด “Pass the Love Forward”, ชุด “ดอกไม้ของชาติ” ของนักเรียน ป.6 จำนวน 211 คน, ชุด “คีตะมวยไทย” ของนักเรียน ป.5 จำนวน 225 คน