News Update

โกศลอุตสาหกรรมมอบถ่านไวท์ฮอร์ส แบรนด์คนไทย สนับสนุนร้านสภาอุตสาหกรรมในงานกาชาดปี 2566

นายณัฐพล วิไลพรรัตนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกศลอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายถ่านไฟฉายตราไวท์ฮอร์ส (ม้าขาว) (ที่ 3 จากขวา) นำทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวชลิตา วิชิตธนาฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย (ที่ 2 จากซ้าย) และนายธีทัต วิชิตธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ เข้ามอบถ่านไฟฉายไวท์ฮอร์ส (ม้าขาว) รุ่นออริจินัล และรุ่นฉลอง 60 ปีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแบรนด์คนไทยให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในกิจกรรมของร้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในงานกาชาด 2566 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 โดยมี นางสาวมนัสนันท์ นุชจาวิทยาพร ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายศุภโชค ครุฑซ้อน เจ้าหน้าที่อาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) และนายธนกฤต สกุลอ๊อด เจ้าหน้าที่โครงการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากขวา) ณ อาคารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้