News Update

“กัลฟ์” มอบ 8.5 ล้านบาท ให้แก่ทันตะ จุฬาฯ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทันตกรรมอย่างเท่าเทียม

“กัลฟ์” มอบ 8.5 ล้านบาท ให้แก่ทันตะ จุฬาฯ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทันตกรรมอย่างเท่าเทียม พร้อมออกหน่วยทันตกรรม ‘GULF Sparks Smiles’ ครั้งที่ 4 ส่งท้ายปี 66

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ มอบงบประมาณจำนวน 8,500,000 บาท แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ‘GULF Sparks Smiles’ และต่อยอดโครงการ เพื่อขยายขอบเขตการรักษาสู่กลุ่มเด็กพิเศษ และกองทุนอวัยวะเทียมสำหรับผู้บกพร่องทางช่องปากและใบหน้า โดยพิธีรับมอบจัดขึ้นในงานหน่วยทันตกรรมโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ปี 3 หน่วยที่ 4 ที่ในครั้งนี้มาปิดจบ ส่งท้ายปีที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในโอกาสวันทันตสาธารณสุข โดยทางโครงการได้เสริมกำลังและเพิ่มศักยภาพในการรักษา ทำให้รองรับผู้มาเข้ารับบริการได้กว่า 1,058 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 930 คน และเด็ก 128 คน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถวอล์คอินมาลงทะเบียนเข้ารับบริการตรวจฟันได้ ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และผ่าฟันคุด พร้อมทั้งมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพฟัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้การเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมทำได้ยาก หลายคนกลัวการต้องไปทำฟันในช่วงนั้น ซึ่งกัลฟ์และคณะทันตะ จุฬาฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาพช่องปากที่อาจส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว จึงได้ร่วมกันจัดโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อลงพื้นที่ไปยังบริเวณพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานสาธารณสุข และรักษาฟันฟรี โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทันตแพทย์จิตอาสาจากคณะทันตะ จุฬาฯ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว และได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน ได้ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม และยังได้เห็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนิสิตทันตแพทย์ผ่านการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ไม่เพียงสร้างโอกาสให้กับคนไข้ที่มารักษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับทีมทันตแพทย์และกลุ่มจิตอาสาด้วย

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่คนส่วนใหญ่มองข้าม โดยคนไทยที่เข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีเพียงประมาณ 10% เท่านั้น การที่มีโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของตนเองผ่านการให้ความรู้ในระหว่างที่ออกหน่วยฯ เพราะสุดท้ายแล้วการที่มารักษาฟันกับหมอฟันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ หากประชาชนทุกคนรู้จักการดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองได้ ก็จะเป็นการรักษาสุขภาพฟันได้อย่างยั่งยืน

รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ กล่าวถึงการต่อยอดโครงการว่า จากจุดเริ่มต้นที่ได้มีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลและได้สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ แล้ว นำมาสู่การต่อยอดความช่วยเหลือให้กับกลุ่มผู้พิการที่ต้องการอวัยวะเทียม ซึ่งอยู่ในการดูแลของคณะทันตะ จุฬาฯ นั้น เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ไม่ใช่เพียงการสร้างรอยยิ้ม แต่คือการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นางสาวต้นตะวัน ตันติเวชกุล (ตู) นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 5 กล่าวถึงโครงการว่า ทางคณะทันตะ จุฬาฯ และกัลฟ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำฟันฟรีให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งวันนี้มีคนเข้ามารับบริการเยอะมากๆ กว่า 1,000 คน รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจของคณะทันตะ จุฬาฯ และฝากติดตามโครงการ GULF Sparks Smiles ในปีต่อ ๆ ไปด้วย

โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมระหว่าง กัลฟ์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นครั้งแรกในปี 2563 จากความมุ่งมั่นส่งต่อความช่วยเหลือให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังให้คนไทยรู้จักป้องกัน ดูแล รักษา สุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี สะท้อนถึงพันธกิจของกัลฟ์ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกัลฟ์ได้ที่:
เว็บไซต์ – https://www.gulf.co.th/th/news.php
เฟสบุ๊กแฟนเพจ – https://www.facebook.com/GulfEnergyDevelopment/ และ https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH