วันอังคาร, เมษายน 16, 2024
Latest:
News Update

สจล. เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วย ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี (ที่ 1 จากซ้าย) คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ และอาจารย์สุรเชษฐ ไชยอุปละ (ที่ 3 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กร ร่วมเปิดบูธแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ในงาน Dek-D’s TCAS FAIR 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ