News Update

ก้าวแรก “ผู้ว่าททท.” คนใหม่ ผลักดัน Soft Power แฟชั่นผ้าล้านนาสู่แฟชั่นระดับโลก หน้าด่านแม่สาย พร้อมเข้าขอพรพระอาจารย์พบโชค

วันที่ 2 กันยายน 2566) เวลา 16.30 น. ณ หน้าด่านพรมแดนไทย – เมียนมา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ, ตัวแทนหอการค้า จังหวัดเชียงรายและผู้บริหารหน่วยงาน เข้าร่วมเปิดงาน “Fashion on the Road 1ST Chiang Rai Designer’s Competition” ภายใต้แนวคิด “แฟชั่นผ้าล้านนาสู่แฟชั่นระดับโลก

โดยเป็นงานความร่วมมือระหว่าง ททท. กับ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จังหวัดเชียงราย เพื่อผลักดัน Soft Power โดยเน้นจุดขาย F: Fashion อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยล้านนาของ 10 ชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย โลดแล่นบนเวทีแฟชั่นโชว์แคทวอล์กครั้งแรกบนพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย นำเสนอ 100 ชุดผ้าไทยล้านนา จาก 72 ดีไซน์เนอร์ทั่วประเทศ พร้อมต่อยอดออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวสายแฟชั่นเชื่อมโยงสู่การเดินทางจริงในพื้นที่ กระตุ้นท่องเที่ยว Green Season และต่อเนื่องตลอดปี

และในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ร่วมเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์แฟชั่นโชว์ชุดเส้นสายลายผ้าเมืองเหนือ 10 ชาติพันธุ์ คือ อาข่า ม้ง กะเหรี่ยง อิ้วเมี่ยน ไตหย่า ไทใหญ่ ยูนนาน ไทลื้อ ลัวะ และ ลาหู่ โดยจะต่อยอดออกแบบสร้างสรรค์เป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายแฟชั่นเชื่อมโยง ในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางจริง ค้นหาประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและความหมาย (Meaningful Travel) ด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ยังถือเป็นการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจทริปแรกของผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนใหม่ โดยในช่วงเช้าของวันที่ 2 ก.ย. ยังได้เข้ากราบนมัสการขอพรมงคลกับพระอธิการพบโชค ติสฺสวํโส แห่งวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย และให้สื่อมวลชนได้เข้าสัมภาษณ์ รวมถึงแสดงความยินดี

#thailandsoftpower
#ททท
#ฐาปนีย์เกียรติไพบูลย์
#เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ
#GoNorthThailand
#AmazingThailand
#แอ่วเจียงฮาย