วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
Latest:
News Update

“ชุมชนธรรมดา…น่าเที่ยว”  สร้างปรากฎการณ์ใหม่ กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาเพิ่มขึ้น

ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้คลี่คลายลง ประเทศไทยมีมาตรการผ่อนปรนการเดินทางมากขึ้น ส่งผลให้การท่องเที่ยวในประเทศเริ่มมีการฟื้นตัว ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางในวันธรรมดา โดยเน้นจุดหมายปลายทางในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดทำโครงการ “ชุมชนธรรมดา…น่าเที่ยว” ซึ่งมีการแถลงข่าวเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

โครงการนี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนในวันธรรมดา ยังมีแผนยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสู่สู่มาตรฐานสากล จึงได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบใน 15 ชุมชนทั่วประเทศ มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง โดย ททท. ได้พันธมิตรในการดำเนินโครงการ อาทิ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ฯลฯ

รวมถึงการจัดกิจกรรม “Village รีวิวว้าว!” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ ที่มีการเชิญชวนเหล่า Influencer และ Blogger ท่องเที่ยวไทย ร่วมออกเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของโครงการ พร้อมสร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ๆ ปรากฎว่าได้รับการตอบรับจาก Influencer และ Blogger เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้ง 15 ชุมชน ได้เป็นที่รู้จักได้มากยิ่งขึ้นจนกล่าวได้ว่า นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดตัวโครงการจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 2 เดือน โครงการนี้ได้สร้างความสำเร็จ ทั้งการตอบรับจากนักท่องเที่ยว การกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรของโครงการ และบรรดา Influencer และ Blogger ท่องเที่ยวชั้นนำ โดยมีตัวเลขของนักท่องเที่ยวในโครงการเดินทางจำนวน 5,100 คน/ครั้ง ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม นับว่าเป็นการกระตุ้น และสร้างกระแสการเดินทางประสบผลสำเร็จ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จึงขอขอบคุณพันธมิตร และนักเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยที่ให้ความสนใจในโครงการ “ชุมชนธรรมดา…น่าเที่ยว” หลังจากนี้ ททท.จะเดินหน้าเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั่วไทยให้ไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวชุมชนของประเทศไทย

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ “ชุมชนธรรมดา…น่าเที่ยว”  ได้ที่ www.tourismthailand.org/amazingvillage หรือ โทร. 1672 Travel Buddy