News Update

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เป็นประธานจัด “โครงการอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน รุ่นที่ 4”

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เป็นประธานจัด “โครงการอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน รุ่นที่ 4” ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย!!

เมื่อวันที่ (1 ธันวาคม 2565) เวลา 14:00 น. ณ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู” จัด”โครงการอุปสมบทหมู่ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 4 ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และ ประธานที่ปรึกษา”มูลนิธิพระราหู”ประธานจัดโครงการอุปสมบทหมู่ และประธานพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 1 ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ภริยา และนางสาวหทัยรัตน์ ผิวพรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู รวมทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.พล.ต.ต.ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ.7),พล.ต.ต.จิระสัฒน์ พยุงธรรม รอง ผบช ตำรวจปราบปราม ยาเสพติด, พล.ต.ต.ดร.วีรชัย โพธิปัตชา ผบก.กองการสอบ,นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครสวรรค์ /รองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฏร คนที่ 2, นายสุรชาติ ศรีบุศกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 พิจิตร, นายมานัส อ่อนอ้าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 พิษณุโลก และนางสาววัชรี วรรณศรี เลขานุการคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร


ขณะบุคคลในวงการบันเทิงมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ อาทิ ช อ้น ณ บางช้าง, จินตนา ประทีปประเสน, โฉมฉาย อรุณฉาน, นุติ เขมะโยธิน, กมลชนก เขมะโยธิน, ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, ดำ ดินสอพอง ฯลฯ รวมทั้ง อดีตพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 1 -3 และแขกผู้มีเกียรติ ญาติรักมิตรสหาย เพื่อนกลุ่มหิมาลัยกรุ๊ป มาร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้
โดยได้รับเมตตาจากพระครูอุทัยธรรมานุกูล เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม (บางกะปิ)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีกราบลาอุปสมบทและพิธีปลงผมนาคให้กับคณะผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทจำนวน 19 ท่าน

นอกจากนี้ อาจารย์ธวัชชัย ขำชะยันจะ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ การระลึกชาติ ตายแล้วไปไหน ให้กับคณะที่เข้าร่วมบรรพชา อุปสมบท ทั้ง 19 ท่าน ก่อนที่จะเดินทางไปเข้าพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทคยา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2565 นี้

การจัดโครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพระธรรม ในดินแดนกำเนิดของพระพุทธศาสนา หรือ พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล แห่งดินแดนพุทธภูมิ สถานที่เนื่องด้วยการประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะทำให้คณะผู้ที่บรรพชา อุปสมบท ในครั้งนี้ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิตใจที่สงบ มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป!!