วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Latest:
Business

ดีพร้อม ดัน 54 สุดยอดบรรจุภัณฑ์ แนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)” สู่ซอฟต์พาวเวอร์ สร้างอัตลักษณ์ไทยผ่านบรรจุภัณฑ์

กรุงเทพ 12 มิถุนายน 2567 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) มอบรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 (ThaiStar Packaging Awards 2024) ในงาน ProPak Asia 2024 พร้อมดัน 54 สุดยอดบรรจุภัณฑ์ แนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)” ที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ (Design) ประโยชน์การใช้งาน (Functionality) หรือการใช้วัสดุ (Material) ที่ส่งเสริม “ซอฟต์พาวเวอร์ : Soft Power” เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านบรรจุภัณฑ์

นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

อีกทั้ง ภายใต้การบริหารงานของ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและพร้อมรับกับอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ

นายภาสกร กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ได้กำหนดทิศทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ตามนโยบาย RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต ผ่านกลยุทธ์การปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมยุคใหม่ (RESHAPE THE INDUSTRY) เร่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านนโยบายการขยายความร่วมมือ (DIPROM Connection) โดยได้บูรณาการกับสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สถาบันรหัสสากล และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 (ThaiStar Packaging Awards 2024) ภายใต้แนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)” โดยมุ่งเน้นการสรรหาบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบ (Design) ประโยชน์การใช้งาน (Functionality) หรือการใช้วัสดุ (Material) ที่ส่งเสริม “Soft Power” ความเป็นไทยในบรรจุภัณฑ์

โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดถึง 247 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทรางวัล คือ 1) ประเภทนักเรียน และ 2) ประเภทบริษัท โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลจำนวน 54 รางวัล ซึ่งได้จัดงานมอบรางวัลดังกล่าวร่วมกับงาน ProPak Asia 2024 โดยผู้ได้รับรางวัลสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards 2024) และระดับโลก (WorldStar Packaging Awards) ได้ในอนาคตต่อไป

ในปีนี้ ดีพร้อม ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับกลุ่มนักเรียน – นักศึกษา ได้แก่ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย อีกทั้ง ยังมีการสนับสนุนรางวัลพิเศษ “การออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์” จากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรางวัลพิเศษ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา นักออกแบบไทยสามารถคว้ารางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards 2023) จำนวน 24 รางวัล ซึ่งจัดโดยสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (Asian Packaging Federation : APF) นับเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก (WorldStar Packaging Awards) ในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 รางวัล นายภาสกร กล่าวทิ้งท้าย