Business

“BEM NEW HORIZONS สร้างโอกาส อย่างยั่งยืน”  ส่งต่อเยาวชนสู่อนาคตทางการศึกษา นำร่องแห่งแรก ร.ร.วัดราชบพิธ  

“BEM NEW HORIZONS สร้างโอกาส อย่างยั่งยืน”  ส่งต่อเยาวชนสู่อนาคตทางการศึกษา นำร่องแห่งแรก ร.ร.วัดราชบพิธ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผุดโปรเจ็คท์สำคัญทางด้านการศึกษา “BEM NEW HORIZONS สร้างโอกาส อย่างยั่งยืน” พร้อมมอบประสบการณ์ชีวิตให้กับเยาวชนได้เรียนรู้การทำงานจริงของเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน หวังต่อยอดทางการศึกษาและอาชีพได้ในอนาคต นำร่องด้วยอาสาสมัครเยาวชน 28 คนจากโรงเรียนวัดราชบพิธ เตรียมลงพื้นที่ตั้งแต่ พ.ค.67- ก.พ.68 ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “BEM ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและกิจกรรมรูปแบบต่างๆ โครงการ “BEM NEW HORIZONS สร้างโอกาส อย่างยั่งยืน” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญในปีนี้ ที่มีเป้าหมายหลักคือ มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในโรงเรียนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ซึ่งเป็นเสมือนครอบครัวของ BEM และโรงเรียนวัดราชบพิธถือเป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแรก โดยนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา หรือเป็นระยะเวลา 2 เทอม พร้อมค่าตอบแทนจากการเป็นอาสาสมัคร เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในอนาคต ส่วนเป้าหมายรองคือการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม  มอบประสบการณ์ชีวิตด้านการทำงานในบทบาทบางส่วนของเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟฟ้า ได้เรียนรู้ถึงอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ และอาจจะต่อยอดสู่การวางแผนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ต่อไป”
นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ เปิดเผยว่า “ผมรู้สึกดีใจมากที่โรงเรียนวัดราชบพิธได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีของนักเรียนเพราะนอกจากจะได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานในชีวิตจริงแล้ว นักเรียนยังมีรายได้หลังเลิกเรียน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คาดหวังให้ประสบการณ์ครั้งนี้ส่งเสริมเด็กๆ ในด้านความรับผิดชอบและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของรถไฟฟ้า MRT ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก เพียงบริหารจัดการเรื่องเวลา และปฏิบัติหน้าที่ตามที่พี่เลี้ยงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ BEM แนะนำ”
ด้าน นายจิณณะ โพธิ์นาค (น้องเจ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดราชบพิธ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้ ปกติก็เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT เป็นประจำอยู่แล้ว พอได้เข้าร่วมโครงการ และมาเรียนรู้ระบบเบื้องหลังในการให้บริการ ซึ่งพี่ๆ BEM พาไปชมศูนย์ควบคุมรถไฟฟ้า โรงซ่อมบำรุง และการทำงานในสถานี ยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบและก็รู้สึกสนุกมากๆ ในอนาคตคาดว่าจะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ ไปต่อยอดในด้านการทำงาน และยังสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการเดินทางได้ด้วยครับ”
สำหรับปีนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 28 คน โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยจะแบ่งกันไปประจำสถานีต่างๆ ทั้ง 7 สถานีได้แก่ สถานีจรัญ 13 สถานีบางหว้า สถานีสามยอด สถานีวัดมังกร สถานีสามย่าน สถานีสีลม และสถานีสุขุมวิท ซึ่งภารกิจหลักของน้องอาสาสมัครเหล่านี้ คือ การช่วยดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT แนะนำข้อมูลการใช้งานระบบ และแนะนำข้อมูลทางออก
BEM ดำเนินงานด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความสมดุลในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดูแลและพัฒนาสังคม ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การมอบทุนการศึกษา ทุนพัฒนาโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย และหวังว่าโครงการ “BEM NEW HORIZONS สร้างโอกาส อย่างยั่งยืน” จะเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยส่งต่อเยาวชนให้ก้าวสู่อนาคตทางการศึกษาอย่างมั่นคง