Business

เปิดเทคนิคพิชิต TOP 10 ของประเทศ จากโครงการ From Gen Z to be CEO ปี 2566

โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน ในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากถึง 23,800 คน และหลังการอบรมได้มีการสอบประเมินผลเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคะแนนสูงสุด 500 อันดับแรก มาต่อยอดศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านการส่งออกของไทยในอนาคต พร้อมทั้งได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมอบรมโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสถาบัน NEA

โดยแบบทดสอบหลังการอบรมที่สถาบัน NEA ได้จัดทำขึ้นมานั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ภายใต้ระยะเวลาอันจำกัด ถือเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของเหล่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี และนี่คือตัวแทนผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศ ที่จะมาเปิดเทคนิคพิชิตข้อสอบจนสามารถทำคะแนนได้สูงสุด เป็น TOP 10 ของประเทศ

นางสาวกนิษฐา สดับธรรม หรือน้องนิ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เผยว่า “เข้าร่วมโครงการนี้เพราะอยากหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งพอได้อบรมแล้วทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนปกติในห้องเรียนเยอะมาก ซึ่งการที่เราได้คะแนนสูงก็เชื่อว่ามาจากการเรียนรู้จากทั้งสองส่วน ทั้งในห้องเรียน และการเข้าอบรมในโครงการ From Gen Z to be CEO ประกอบกับเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา มีความตั้งใจ ทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ จึงตั้งใจเข้าอบรมทุกหลักสูตรและตั้งใจฟังวิทยากร พร้อมทั้งทบทวนเนื้อหาก่อนการสอบจริง เนื้อหาของข้อสอบยากมาก แต่ถือเป็นบทพิสูจน์ที่ต้องผ่านไปให้ได้ ตนพยายามทำอย่างดีที่สุด จนได้ผลลัพธ์ที่เกินเป้าหมาย รู้สึกดีใจมากที่สามารถทำคะแนนติด TOP 10 โดยได้เลือกที่ฝึกงานไว้ 3 แห่ง คือ Bitkub, BOL และ EXIM Bank ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต”

 

นางสาวสมฤทัย วงศ์ทอง หรือน้องใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยว่า “แม้ตนเองจะเรียนเอกภาษาอังกฤษ แต่การได้เข้ามาเรียนโครงการนี้ช่วยเปิดโลกของเราที่ไม่เคยได้รู้มาก่อน ได้ทั้งแรงบันดาลใจจากการฟังแนวคิดของผู้บริหาร แนวคิดการทำธุรกิจ เรื่องการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะวิชาการตลาด E-commerce และแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเป็นวิชาที่ชอบที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่เรากำลังสนใจ และเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราเจอทาง Social Media บ่อย ๆ สำหรับเทคนิคการเรียนส่วนตัว คือ จดสรุปทุกครั้งหลังจากเรียนจบในทุกหลักสูตร แต่ละบทสอนอะไรบ้าง เพื่อเวลามาค้นหาย้อนหลังจะทำได้เร็วและหาง่ายขึ้น และก่อนสอบก็นำบทสรุปมาทบทวน พอทราบว่าติด TOP 10 ก็รู้สึกดีใจมาก สำหรับอนาคตตอนนี้คือ สมัครงานในสายงานที่เรียนมา ในขณะเดียวกันก็สนใจเรื่องธุรกิจออนไลน์ ก็อาจจะทำงานและเรียนรู้ควบคู่กันไป เพราะมีพื้นฐานมาแล้วจากหลักสูตรของโครงการ เชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการที่เราจะเริ่มทำธุรกิจในอนาคตค่ะ”

 

นางสาวอรรถริญา สวัสดี หรือน้องออม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า “ตนเองเรียนวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ ซึ่งรุ่นพี่และอาจารย์ในคณะได้แนะนำให้เข้าร่วมโครงการนี้ หลังจากเข้าร่วมอบรมทั้ง 6 หลักสูตร ทำให้เราเข้าใจภาพของธุรกิจมากยิ่งขึ้น และเห็นภาพสิ่งที่เราเรียนมาว่า ความรู้และข้อมูลเหล่านี้นำไปใช้ส่วนไหนของขั้นตอนการทำงานจริง สำหรับเทคนิคการเรียน คือ ตั้งใจฟังวิทยากร และจดโน้ตตามในส่วนที่วิทยากรให้ข้อมูลเพิ่มเติมและในส่วนที่ตัวเองยังไม่เคยทราบมาก่อน และด้วยพื้นฐานที่ตนเองเรียนวิศวกรรมศาสตร์ สายโลจิสติกส์ พอมาเรียนในหลักสูตรของโครงการจึงได้ทบทวนความรู้เดิม และเพิ่มเติมความรู้ส่วนที่ยังไม่รู้ส่งเสริมกัน และสุดท้ายคือทบทวนเนื้อหาก่อนการสอบจริงค่ะ พอคะแนนออกมาว่าติด TOP 10 ก็ดีใจมาก สำหรับเป้าหมายตอนนี้ คืออยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่เราได้เรียนมาคือ วิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้เอาความรู้มาใช้ และเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง ถึงแม้ว่าเราจะทำงานแล้วแต่ก็ยังมีส่วนที่เราต้องเรียนรู้อีกมาก เชื่อว่าเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากทำงานแล้วยังพบว่าตัวเองขาดความรู้ส่วนไหนก็จะไปเรียนรู้สิ่งนั้นเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดต่อไป”

และนี่คือเสียงของตัวแทน TOP 10 จากผู้เข้าร่วมโครงการ From Gen Z to be CEO ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ จนสามารถทำคะแนนติดอันดับสูงสุดของประเทศ โดยน้อง ๆ ที่ทำคะแนนสูงสุด 10 อันดับ จะเข้าร่วมพิธีสรุปผลโครงการที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 3 อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค (อาคารใหม่ฝั่ง West) สุขุมวิท 101 โดยพิธีดังกล่าวจะถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไทยรัฐออนไลน์

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/nea.ditp/