Technology

สดช.กระตุ้นกลุ่มวัยรุ่น ใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรม ‘DIGI INFLUE TIKTOK CHALLENGE’ ชิงรางวัลกว่า 2 แสนบาท

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าชวนเยาวชนอายุ 15-24 ปี จากทั่วประเทศ สร้างสรรค์คอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัลยอดฮิตอย่าง TikTok ความยาวคลิป 3-5 นาที ชิงทุนการศึกษา พร้อมของรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท ในงาน “กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจากการใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสม (DIGI INFLUE TIKTOK CHALLENGE)” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีการประกาศผลรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะเลิศ ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 12 อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567

นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานในพิธี

กิจกรรมการแข่งขันมีการคัดเลือก 2 รอบ โดยรอบแรก มีการคัดเลือกผลงานจากหัวข้อ ‘ของดีประจำถิ่น’ มุ่งเน้นที่การส่งเสริมภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์เรื่องค่านิยม และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่นด้วยสื่อดิจิทัล ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมดมากกว่า 200 ราย แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทบุคคล 43 ราย ประเภททีม 136 ราย และผ่านการคัดเลือกเหลือผู้เข้าแข่งขันเป็นประเภทบุคคล 18 ราย ประเภททีม 25 ราย

โดยเยาวชนที่ผ่านเข้าในรอบแรก ยังได้เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพ แนวคิดและเทคนิคการทำคลิปอย่างไรให้ดึงดูดน่าสนใจ จากวิทยากรชั้นนำในแวดวงโซเชียลมีเดีย ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 จากนั้นนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเข้าประกวดรอบชิงรางวัลในหัวข้อ ‘กระตุ้นเศรษฐกิจไทย สร้างความเท่าเทียมในสังคมผ่านดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคม’ โดยมีผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 16 ราย แบ่งเป็นประเภทบุคคล 6 ราย และประเภททีมอีก 10 ราย

ทั้งนี้ในงานประกาศผลรางวัลชนะเลิศได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม กล่าวรายงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และ นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่า “กิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมภาคเยาวชน ให้สามารถนำสื่อดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ นำสื่อดิจิทัลไปขยายผลต่อในมิติต่างๆ ของชีวิต ซึ่งกลุ่ม 15-24 ปี จะเป็นกลุ่มที่เติบโตไปเป็นวัยทำงาน เป็นกำลังสำคัญของชาติ ส่วนในอนาคตเรามีแผนจะขยายกิจกรรมไปที่กลุ่มแรงงาน และผู้สูงวัยต่อไป สำหรับรางวัลที่เลือกไว้ตอนแรกมี 7 รางวัล แต่พอเห็นผลงานของน้องๆ เก่งกันมาก จึงได้ขยายรางวัลเป็น 11 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคน จากนี้น้องๆ จะได้ก้าวเข้าสู่แวดวงอินฟลูเอนเซอร์ ก็หวังว่าในอนาคตจะได้มาช่วยงานทางสดช.”

ด้าน รศ.ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการฯ อธิบายถึงการเลือกแพลตฟอร์ม TikTok ในการเป็นสื่อกลางสร้างสรรค์คอนเทนต์ของกิจกรรมว่า “แม้ว่าในไทย Facebook จะเป็นที่นิยมอันดับ 1 แต่แพลตฟอร์ม TikTok ถือเป็นเทคโนโลยีที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและดูมากกว่าช่องทางอื่นๆ เพราะเข้าถึงง่าย และมีการทำธุรกิจเปิดร้านค้ามากมาย คนส่วนใหญ่ดูคอนเทนต์ในสื่อแล้วชอบทำตาม เราจึงตั้งใจให้เยาวชนเห็นข้อดีให้มาก ใช้ช่องทาง TikTok ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนใช้สื่ออย่างถูกต้อง เข้มแข็ง ไม่ถูกหลอก เพราะเยาวชนเป็นกำลังสำคัญต่อไปของประเทศไทย”

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการตัดสิน จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้แก่ คุณมุมิน มณวิจิตร, คุณพงศกร บรรจงจิตร์,

คุณวรานิษฐ์ ศิริพรอมาตย์ และ คุณณิชาภัทร คงตําหนิ ร่วมกับ Influencer ชื่อดัง อาทิ คุณอภินัทธ์ โพธิ์สุวรรณ เจ้าของเพจ พี่เติ้ล Converzilla Academy คุณณัฐมน ชินโชติกร จากเพจ นักเดินทางกินผัก และ คุณศิลา พีรวัฒฑึก จากช่อง “พ่อมดติ๊กต๊อก”

โดยเกณฑ์การตัดสินรอบสุดท้าย ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา (Content Media) 40% การมีส่วนร่วม (Engagement) 60% ได้แก่ ยอดคนดู (Views) ยอดแชร์ (Shares) และยอดคนกดถูกใจ (Likes) สำหรับผลการตัดสินมีดังนี้

ในรอบสุดท้าย (final) เป็นรอบการนำเสนอ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตัดสินและมอบรางวัล เป็นจำนวนกว่า 100 คน ซึ่งมีผู้ชนะการแข่งขันในรอบสุดท้าย แบ่งเป็นประเภทบุคคล 6 คน และประเภททีม 10 คน โดยมีผู้ได้รับรางวัลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล ได้แก่ นายธนวัฒน์ จงใจงาม จากโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ได้รับรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ได้แก่ ทีมชะนีทอมเทย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 35,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบุคคล ได้แก่ นายศิริชัย ตันติการุณย์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

 

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีม ได้แก่ ทีมสองซี้ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล ได้แก่ นายแม็กซ์ อิมโมเนน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

รางวัลชมเชย ประเภททีม ได้แก่ ทีมแก็งลูกหมู จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

รางวัลขวัญใจโซเชียลมีเดีย ได้แก่ นายศิริชัย ตันติการุณย์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้แก่ นายแม็กซ์ อิมโมเนน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับของรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

รางวัลขวัญใจพ้องเพื่อน DIGI INFLUE ได้แก่ ทีมนครฐม มาครับ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับของรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

รางวัล CONTENT ยอดเยี่ยมประเภททีมอันดับ 1 ได้แก่ ทีม I LIKE SHOW (ไอไหรโฉ้) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท

รางวัล CONTENT ยอดเยี่ยมประเภททีมอันดับ 2 ได้แก่ ทีมนครฐม มาครับ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท

รางวัล CONTENT ยอดเยี่ยมประเภทบุคคลอันดับ 1 ได้แก่ นายแม็กซ์ อิมโมเนน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท

รางวัล CONTENT ยอดเยี่ยมประเภทบุคคลอันดับ 2 ได้แก่ นายธนวัฒน์ จงใจงาม จากโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีการลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากกิจกรรมสุ่มแจก Lucky Draw เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ร่วมงานกันถ้วนหน้า

ก่อนปิดท้ายงานด้วยความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการว่า กิจกรรมนี้สามารถช่วยพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพ ตลอดจนขีดความสามารถของเยาวชนไทยจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจากการใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อให้เยาวชนมีความสามารถที่เพียงพอ รองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ของประเทศ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพสืบไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถชมผลงานของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์โครงการ https://www.ondeinflue.com/ หรือช่อง Tiktok: ondeinflue และติดตามกิจกรรมดีๆ ของ สดช.ได้ที่ www.onde.go.th