News Update

“สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)” อบรมคัดกรองสื่อมวลชนตัวจริง!

“สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)” อบรมคัดกรองสื่อมวลชนตัวจริง!

ที่เรือดินเนอร์ เมอริเดียน ครูซ.รวมพลคนสื่อมวลชน แถลงข่าวความพร้อมการจัดอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ “สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)” โดยความร่วมมือของสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) โดยนางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เป็นประธานในการจัดอบรมสัมมนา มีนายวีระวัฒน์ วัฒนกุล เป็นผู้อำนวยการโครงการ

ภายในงานได้รับเกียรติจากนายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน ( ประเทศไทย), ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย), พลเอกพนา ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ,รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อัจจิมา ฑีฆวาทิน สถาบันดนตรีโดเรมี และนายดนัย สัมฤทธิ์ ประธานเดือนเพ็ญ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ผู้สนับสนุนโครงการมาร่วมแถลงข่าว

นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การจัดอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ “สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)” จัดขึ้นเพื่อต้องการยกระดับอาชีพสื่อมวลชนให้ก้าวทันโลกดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข่าว การเป็นสื่อที่ดีมีจริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพสื่อมวลชน เข้าใจหลักการเขียนข่าวได้อย่างถูกต้อง นำเสนอเนื้อหาต่างๆ บนสื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม มีเหตุผล ไม่ผิดหลักกฎหมายและจริยธรรมการสื่อสาร ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันและรักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กรเท่านั้น แต่ยังลดความเสี่ยงการเกิดประเด็นปัญหาที่อาจนำมาซึ่งวิกฤต การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้มีสื่อมวลชนอาชีพให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั่วประเทศ

สำหรับการจัดอบรมสัมมนาสื่อมวลชนในครั้งนี้จะจัดทั้งหมด 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 เวลา 9:00 – 17:00 น ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพฯ
  • ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (สถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
  • ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ เทศบาลตำบลทับมา จ.ระยอง
  • ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
  • ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก

ในการนี้สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) พร้อมพันธมิตร ขอขอบคุณนายธรรมรัตน์ หน่องพงษ์ และ นายณพ ตีระแพทย์ 2 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอริเดียน ครูซ จำกัด ที่อำนวยความสะดวกในการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้บนเรือ ดินเนอร์ “เมอริเดียน ครูซ”

ทั้งนี้สื่อมวลชนที่สนใจเข้าอบรมสัมมนาสื่อมวลชนในหัวข้อ “สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)” สามารถเข้าอบรมฟรี โดยส่งรายชื่อมาที่ นายวีระวัฒน์ วัฒนกุล โทร.085-322-8555