วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
Latest:
News Update

พิธีจุดเทียน เสริม เพิ่ม เติม ต่อ ชะตา มงคลสุดๆ ห่มพระธาตุ ปลุกเสกข้าวสาร ณ มณฑลพิธี “วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร”

ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ! พิธีจุดเทียน เสริม เพิ่ม เติม ต่อ ชะตา มงคลสุดๆ ห่มพระธาตุ ปลุกเสกข้าวสาร ณ มณฑลพิธี “วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร” เพื่อถวายข้าวสาร แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแจกให้กับประชาชนทั่วไป

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานมณฑลพิธี วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร” เมตตาถวายผ้าไตร มอบให้กับพระภิกษุสงฆ์ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร โดยมี พลตรีวีรยุทธ รักศิลป์ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ (นครราชสีมา) เป็นประธานในพิธีถวายข้าวสารให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุพนม ๒,๐๐๐ ถุงๆละ ๕ กิโลกรัม พร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน และมอบให้กับสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.๕๙ปี) จำนวน ๕๐๐ ถุง ท่านผู้มีเกียรติรวมจุดเทียน เสริม เพิ่ม เติม ต่อ ชะตา มงคลสุดๆ ห่มพระธาตุพนม พิธีเสกข้าวสารฯ โดยมีพระครูพนมปรีชากร ดร.เลขาฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมฯ (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, พร้อมด้วยหลวงปู่บุญหลาย วัดปุดเนียม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ, และพระคุณท่าน เมตตาสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ มีท่าน พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงกรุงเทพฯ, คุณแม่กำไล หวังประกอบกุลสังห์แม่กำไล มหาสังข์“, คุณเชาวฤทธิ์ หวังประกอบกุล “สังข์แม่กำไล มหาสังข์”, อาจารย์พิมพ์ มหาเสน่ห์ เจ้าแม่สายมู เสริมเสน่ห์ เสริมมงคล พลิกดวงร้ายกลายเป็นดี, นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.๕๙ปี), นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และเลขาธิการสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, ทีมงานคุณภาพท่าน อ.วันชัย สุพรรณ รายการ “คุยเฟื่องเรื่องพระ ” และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนา จากประเทศมาเลเซีย เดินทางมาร่วมประกอบพิธีอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่ พร้อมมอบเงินขวัญถุงและผ้ายันต์ เพิ่มความเป็นสิริมงคลของ “หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมณ์” เกจิดังแห่งจังหวัดนครปฐม แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งๆขึ้นในโอกาสนี้ด้วย และขอขอบคุณสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง ในการเดินทาง ดอนเมือง-นครพนมทั้งขาไปและขากลับ

โดยกำหนดการ “งานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๗” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นี้! โดยมีประชาชนเดินทางมาจากทั่วสารทิศนับหมื่นนับแสนคนเดินทางมาขอพรทั้งพี่น้องชาวไทยและชาว สปป.ลาว ทำให้วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม คลาคลั่งไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาขอพรจากองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ริมแม่น้ำโขงของประเทศไทย ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก./

#อ.วันชัย สุพรรณ
:รายการ “คุยเฟื่องเรื่องพระ”
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)