News Update

“ฟู้ดแพชชั่น” คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น เป็นปีที่ 4 ตอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งความสุข

“ฟู้ดแพชชั่น” คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น เป็นปีที่ 4

ตอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งความสุข

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างคินเซนทริค (ประเทศไทย) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นที่มีแนวทางการปฏิบัติด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ

โดย ฟู้ดแพชชั่น เป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารชั้นนำในไทย มีแบรนด์เรือธงอย่าง บาร์บีคิวพลาซ่า และเรดซัน ยังคงมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับพนักงานด้วยการสร้างสรรค์แนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพนักงานในสภาวะที่โลกมีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งความท้าทายในด้านอัตราการลาออกของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรลดลง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid Workplace) โดยการวัดผลจะพิจารณาจากปัจจัยหลัก 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ความคล่องตัวขององค์กร (Organizations Agility) ความเป็นผู้นำในการสร้างความผูกพันของพนักงาน (Engaging Leadership) และการมุ่งเน้นสร้างศักยภาพให้กับพนักงาน (Talent Focus)

คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เผยว่า “หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยังคงเป็นบุคลากรภายในองค์กรที่เป็นกำลังสำคัญ เรามุ่งสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น เมื่อเผชิญกับปัญหาต้องสามารถกลับสู่สภาวะเดิมได้อย่างรวดเร็ว โดยพื้นฐานของการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งเกิดจากการที่ทุกคนในองค์กรมีค่านิยมเดียวกัน เข้าอกเข้าใจกัน ให้เกียรติกันและกันในการทำงาน และยังสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ แม้ว่าจะมีความท้าทายใหม่ๆ เข้ามาเสมอ แต่เราเปลี่ยนความท้าทายเหล่านั้นให้เป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะทำให้เราเติบโต พร้อมกับปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรและแนวทางปฏิบัติทางทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและพฤติกรรมของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความยั่งยืน โดยอาศัยกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1. สร้างความผูกพันของพนักงาน (Engage) ด้วยการดูแลสุขภาวะของพนักงานทั้ง 8 ด้าน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า “ACTIVE” ให้มีชีวิต เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ใช่สำหรับองค์กรและพนักงาน 2. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน (Enable) ด้วยการ Upskill Reskill เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานให้สอดรับกับทิศทางขององค์กร 3. เพิ่มพลังให้กับพนักงาน (Empower) ให้อำนาจกับพนักงานในการทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น ให้พนักงานทำงานด้วยความสุข ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีขึ้น”

รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของฟู้ดแพชชั่น ที่สะท้อนถึงความเป็นองค์กรที่ใส่ใจและดูแลพนักงานด้วยมาตรฐานระดับโลก ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 4 ของฟู้ดแพชชั่น ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น หลังจากที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วในปี 2561 2562 และ 2565 เป็นการตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน โดย ฟู้ดแพชชั่น ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้วยความสุข สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรคือ ดูแลผู้คนและโลกใบนี้ ให้มีความสุขผ่านมื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพ และการจัดการวงจรที่สมดุลด้วย Data และ Innovation

ขอขอบคุณรางวัลต่าง ๆ เหล่านี้ ที่เห็นความทุ่มเทของพวกเราชาวฟู้ดแพชชั่น ที่ตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เรื่องราวของชาวถ้ำมังกรยังไม่หมดแค่นี้ สามารถติดตามเรื่องราวการดูแลพนักงานด้วยหัวใจสไตล์ฟู้ดแพชชั่นแบบไม่มียั้ง ได้ที่ “เมนูความสุขฟู้ดแพชชั่น” https://anyflip.com/fpwiu/tqex