News Update

สจล. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน เผย 3 กลุ่มอาชีพในฝันของวัยรุ่นเจน Z “วิศวะ แพทย์ ธุรกิจ”

สจล. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน เผย 3 กลุ่มอาชีพในฝันของวัยรุ่นเจน Z “วิศวะ แพทย์ ธุรกิจ”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครอง เตรียมความพร้อม ค้นหาคณะที่ใช่ หลักสูตรที่ชอบ เหมาะสมกับตนเองที่สุด ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในงาน Dek-D’s TCAS FAIR 2023 จัดที่ไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 โดยในครั้งนี้ สจล. เปิดบ้าน 11 คณะ 5 วิทยาลัย 1วิทยาเขต และ 4 สถาบันการศึกษาในเครือ ภายใต้แนวคิด “Digital Life & Smart Campus ใช้ชีวิตให้สมาร์ท ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ในมหาวิทยาลัยดิจิทัล” ซึ่ง สจล. ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนผู้ร่วมงานกว่า 46,000 คน ถึงอาชีพในฝัน พบว่า 3 กลุ่มอาชีพ ที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยากทำมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และการประกอบธุรกิจ

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่าเป็นอีกครั้งที่ สจล. ได้เข้าร่วมงาน Dek-D’s TCAS FAIR มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด ” Digital Life & Smart Campus ใช้ชีวิตให้สมาร์ท ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ในมหาวิทยาลัยดิจิทัล” ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ สจล. ได้มาพบกับนักเรียน และผู้ปกครอง โดยมีอาจารย์ บุคลากรและรุ่นพี่ มาให้รายละเอียดหลักสูตร ของทุกคณะ / วิทยาลัย รวมถึงวิธีการเตรียมตัวสอบ การรับสมัคร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ถือเป็นการจัดกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะนักเรียนและผู้ปกครองได้เข้ามาสอบถามข้อมูลเจาะลึกรายละเอียดหลักสูตรที่ตัวเองสนใจ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเมื่อวันที่ 7- 8 ตุลาคม 2566 มีนักเรียนเข้าร่วมงานราว 46,000 คน และ สจล. ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมกว่า 4,000 คน ที่ร่วมกิจกรรม KMITL E-Stamp พบว่า มีกลุ่มอาชีพ 3 ด้านที่เป็นอาชีพในฝันของนักเรียนที่อยากทำมากที่สุดเรียงตามลำดับดังนี้

1.กลุ่มอาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 22.19 อาทิ วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และตอบโจทย์อุตสาหกรรมของประเทศ

2.กลุ่มอาชีพด้านแพทยศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.07 อาทิ แพทย์ พยาบาล จิตแพทย์ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในขณะนี้ กลุ่มนี้สามารถตอบโจทย์ให้กับสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สร้างความเท่าเทียมในการเข้ารับการรักษา ปรึกษาปัญหาสุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์รวมถึงการให้บริการการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การแพทย์ทางไกล Telemedicine

3.กลุ่มอาชีพด้านการประกอบธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 8.86 อาทิ เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการสมัยใหม่ ธุรกิจสตาร์ทอัพ การตลาด การจัดการนวัตกรรม ผู้บริหาร นักลงทุน นักการเงิน การธนาคาร เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

จากผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าช่วงวัยของนักเรียนผู้ที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไปในอนาคต มีความต้องการที่จะประกอบอาชีพในกลุ่มที่มีความสำคัญต่อประเทศทั้งสิ้น และมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ นับเป็นข้อมูลให้ สจล. ได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับกระแสโลก มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายการประกอบอาชีพได้สำเร็จ ทำงานได้จริง และมีประสิทธิภาพ

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี กล่าวเสริมว่า สจล. ยังให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ พร้อมรองรับการปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต จึงเป็นที่มาของแนวคิด ” Digital Life & Smart Campus ใช้ชีวิตให้สมาร์ท ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ในมหาวิทยาลัยดิจิทัล” ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยทุกเจนเนอเรชั่น มีหลักสูตรและกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก เรียนได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ รวมถึงการพัฒนาออกแบบหลักสูตร รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับความสนใจของคนรุ่นใหม่ด้วยฐานข้อมูล Big Data ประมวลผลด้วยแพลทฟอร์มดิจิทัลใช้ AI จัดการอย่างแม่นยำ อาทิ การจัดทำ Skills Mapping ที่ผู้เรียนสามารถรับทราบทักษะด้านต่าง ๆ ของตนเอง เพื่อวางแผนในการ Reskill Upskill การเปิดวิชาเรียนและหลักสูตรอบรมทักษะต่าง ๆ ผ่านสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสำนักศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษา สจล. ไม่ว่าจบจากคณะ/ วิทยาลัยใดก็พร้อมทำงานได้จริงหลังจบการศึกษาทันที

ในด้านความเป็น Smart University สจล.เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบการเรียนและบริการต่าง ๆ ผ่าน KMITL Uapp เชื่อมต่อระบบลงทะเบียน ตารางเรียน การสอบ และการรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ด้วย “KMCH Telemedicine” และเปิดตัว KMITL Digital Brand Ambassador น้องไฟท์ (FIGHT) Meta Human เวอร์ชั่นแรกของสจล. และครั้งแรกของมหาวิทยาลัยไทยที่มาพร้อมโปรแกรมให้ข้อมูลสำคัญของสถาบัน อาทิ การเข้ารับสวัสดิการต่าง ๆ ของนักศึกษา โดย สจล.มุ่งสร้างภูมิทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในแบบ Data-Driven Organization ทั้งการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรม งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก หรือ “The World Master Of Innovation” และพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อน สจล. ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลแต่ละหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. โทรศัพท์ 02-329-8163 หรือ 02-329-8203 เว็บไซต์ https://www.reg.kmitl.ac.th/curriculum/ หรือ https://www.facebook.com/reg.kmitl และติดตามข้อมูลของสถาบันได้ที่ www.kmitl.ac.th Facebook: KMITL Official