News Update

สถานทูตรัสเซีย จับมือ ไอคอนสยาม จัดนิทรรศการ “เครมลินเมืองมอสโก-หัวใจของประเทศรัสเซีย” ณ ชั้น 8 ICON Art & Culture Space ตั้งแต่วันที่ 2-30 ต.ค.นี้ ชมฟรี

สถานทูตรัสเซีย จับมือ ไอคอนสยาม
สานสัมพันธ์ ไทย-รัสเซีย จัดนิทรรศการ “เครมลินเมืองมอสโก-หัวใจของประเทศรัสเซีย” ณ ชั้น 8 ICON Art & Culture Space ตั้งแต่วันที่ 2-30 ต.ค.นี้ ชมฟรี

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เตรียมจัดนิทรรศการ “เครมลินเมืองมอสโก-หัวใจของประเทศรัสเซีย” (The Moscow Kremlin – the Heart of Russia) สานสัมพันธ์ ไทย-รัสเซีย จัดแสดงภาพถ่ายความน่าสนใจของ มอสโกเครมลิน สัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย ณ บริเวณ พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะและวัฒนธรรม (ICON Art & Culture Space) ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 2-30 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 – 22:00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ภาพบรรยากาศพระราชวังเครมลินที่มองจากสะพานบัลโชย อุสตินสกี้

นิทรรศการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตือนย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศไทย และสหพันธรัฐรัสเซีย
ที่มีมายาวนาน และได้ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-รัสเซีย 125 ปี เมื่อปี 2565 โดยนิทรรศการฯ ได้นำเสนอความน่าสนใจของเครมลินเมืองมอสโกผ่านภาพถ่าย โดยช่างภาพระดับโลก เพื่อเปิดมุมมองอันน่าตื่นตาตื่นใจ และชวนให้ไปเยือนเมืองสำคัญ หนึ่งในมรดกโลกด้านสถาปัตยกรรม ที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนกว่า 3 ล้านคน/ปี

ประเทศไทย กับ สหพันธรัฐรัสเซีย มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน ในระดับทวิภาคี โดยเริ่มมาตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยบันทึกการติดต่อครั้งแรกระหว่างรัสเซียกับสยาม เกิดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1863 เมื่อเรือ Gaydamak และ Novik เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ จากนั้น จึงเกิดความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างครอบครัวชนชั้นสูงของไทยและจักรวรรดิรัสเซีย พร้อมการบันทึกมิตรภาพระหว่าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับจักรพรรดินิโคไลที่ 2 แห่งรัสเซียไว้อย่างดี

ปัจจุบัน รัสเซียมีสถานเอกอัครราชทูต 1 แห่งที่กรุงเทพมหานคร สถานกงสุลใหญ่ 1 แห่งในภูเก็ต และสถานกงสุลกิติมศักดิ์สามแห่ง คือที่ พัทยา เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี ส่วนไทยมีสถานเอกอัครราชทูตที่มอสโก (Moscow City) และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สองแห่ง คือที่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) และวลาดีวอสตอค (Vladivostok) ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกเอเปก และองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (รัสเซียเป็นรัฐสมาชิกและไทยเป็นคู่ค้า)

สถาปัตยกรรมทางด้านศาสนาที่บริเวณจัตุรัสชองพระราชวังเครมลิน กรุงมอสโก

มอสโกเครมลิน ถูกจัดให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งรัฐมอสโกเครมลิน รวมถึงหอสมบัติของราชวงศ์ในพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ และจัตุรัสวิหารลานกว้างที่ประกอบด้วย โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption) โบสถ์อาร์คแองเจิล (Archangel) และมหาวิหารแอนนันชิเอชั่น (Annunciation) โบสถ์พระแม่มารีย์ (the Church of Laying Our Lady’s Holy Robe) โบสถ์พระสังฆราชกับและอัครสาวกทั้งสิบสอง (Patriarch’s Palace with the Twelve Apostles’ Church) และหอระฆังของพระ เจ้าซาร์อีวานมหาราช (Ivan the Great’ Bell Tower)

 ไข่อีสเตอร์ใบโคลเวอร์ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปี ค.ศ.1902
ไข่อีสเตอร์ ทางรถไฟในไซบีเรียเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปี ค.ศ.1900
มงกุฏ Monomakh จากโกลเดนฮอร์ต ช่วงต้นศตวรรษที่ 14

นอกจากนั้น ยังมีหอประชุมนิทรรศการในบริเวณหอระฆังอัสสัมชัญ และในหอที่มีลักษณะเสาเดียวตั้งอยู่ของพระสังฆราช หอสมบัติของราชวงศ์ในพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ จัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ส่วนพิพิธภัณฑ์เครมลินได้จัดเก็บงานศิลปะของชาวรัสเซียและชาวต่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 160,000 ชิ้น อาคารที่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นั้น จัดได้ว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นในแต่ละยุคสมัยต่างๆ ที่ยังคงเก็บรักษาการตกแต่งภายในศตวรรษที่ 16-17 และกลางศตวรรษที่ 19 ไว้ และที่สำคัญ มอสโกเครมลินเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้านสถาปัตยกรรม จากองค์กรยูเนสโก (UNESCO World Cultural Heritage) มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนพิพิธภัณฑ์เครมลินกว่า 3 ล้านคนต่อปี

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการ “เครมลินเมืองมอสโก-หัวใจของประเทศรัสเซีย” ได้ ณ บริเวณ ชั้น 8 พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะและวัฒนธรรม (ICON Art & Culture Space) ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 2-30 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00-22:00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ