News Update

งานประชุมแห่งชาติในด้านเวชศาสตร์ความงาม แพทย์ทางเลือกและวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพครั้งที่ 5

เครือข่ายทางวิชาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 40 สถาบัน จัดประชุมแห่งชาติในด้านเวชศาสตร์ความงาม แพทย์ทางเลือกและวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพครั้งที่ 5

เครือข่ายทางวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลคลินิก สมาคมที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ความงาม เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยมากกว่า 40 สถาบัน ร่วมกันจัดงานประชุมแห่งชาติในด้านเวชศาสตร์ความงาม แพทย์ทางเลือกและวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพครั้งที่ 5 : The 5″ SMART (The Fifth Synergistic Meeting of Aesthetic, Alternative, Anti-Aging, and Regenerative Medicine of Thailand) เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีและรองอธิการบดี สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า “ตอนนี้กระแสของคนทั้งโลกให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพ เรื่องความสวยความงาม ทางมหาวิทยาลัยเองก็พยายามหาว่าอะไรจะเป็นแรงงานที่เป็นที่ต้องการของคนในอนาคต หลักสูตรนี้เน้นเรื่องความยั่งยืนในการใช้ชีวิตของวิถีคนยุคใหม่ เป็นแนวคิดที่เราให้ความสำคัญกับสาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม โดยใน 4-5 ปีหลังเราได้ลงทุนกับคณะนี้ค่อนข้างมาก เพราะคิดว่าเป็นสาขาที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายชาติหลัก ๆ หลายอย่าง เช่น การเป็น Medical Hub หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรของเราเข้าทำงานในอนาคต”

งานประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากเหล่าคณาจารย์ วิทยากร นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดการพัฒนาศาสตร์ความรู้และการทำงานในด้านนี้ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ของคนไข้ การพัฒนาการรักษาและพยาบาล การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงตอบรับต่อนโนบาย Medical Hub ศูนย์กลางการแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ความงาม แพทย์ทางเลือก เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของเอเชียอีกด้วย

ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า “จุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้คือต้องการเผยแพร่ศาสตร์ความรู้ด้านนี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เป็นงานประชุมวิชาการที่มีการรวมตัวกันทั้งคณาจารย์ วิทยากร หรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ไว้มากที่สุด จัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาที่เผยแพร่ให้เกิดความรู้ในการพัฒนาความรู้ทางด้านนี้แบบองค์รวม มีพัทธมิตรจากบริษัทเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านนี้ มีการรวมตัวกันทั้งกลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในด้านนี้ไว้มากที่สุด เรียกได้ว่าเป็นงานประชุมระดับชาติที่แรกที่รวมศาสตร์ความงาม เอนไทน์เอจจิ้ง และแพทย์ทางเลือกอยู่ในที่เดียว”

สำหรับธีมของงานประชุมในครั้งนี้คือ “การแพทย์เพื่อสุขภาพและความงามแห่งโลกอนาคต” โดยมีการจัดประชุม 3 ห้องประชุมใหญ่คือ 1. ห้องบรรยาย Anti-aging and Regenerative Medicine และ Alternative medicine 2. ห้องบรรยาย Aesthetic medicine และ 3. ห้องนำเสนอผลงานวิจัย ที่รวบรวมองค์ความรู้ วิทยาการความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในแวดวงสุขภาพและความงามของเมืองไทยและต่างประเทศ และมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจ การซักถามตอบจากผู้เข้าร่วมประชุม การเรียนรู้ผ่านการทำงาน และการนำเสนองานวิจัย จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรและนักศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การออกบูทผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามที่เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และทันสมัยในปัจจุบัน ที่พึ่งเข้ามาในประเทศไทย อาทิเช่น  Biohyalux Filler (ไบโอไฮยาลักซ์ ฟิลเลอร์) จาก บริษัท โซว เมดิคอล จำกัด ซึ่งเป็นฟิลเลอร์ตัวใหม่ที่ได้รับการรับรองจาก อย. และผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก ด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่ฉีดแล้วไม่บวม และไม่ต้องมีระยะเวลาในการพักฟื้น ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสพบปะกับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ และขยายเครือข่ายอาชีพของตนเอง ได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่มีคุณค่า

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มดารานักแสดงสาวสวย อาทิ หวานหวาน อรุณนภา, มาย ณภศศิ, จันจิ จันทิรา, ปันปัน สุทัตตา และหนูนา หนึ่งธิดา ร่วมสร้างสีสันพร้อมแชร์ประสบการณ์ด้านความงามให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย