News Update

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาทุกข์ผู้พิการทางสายตาผ่านสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย
.
วันนี้ (วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.) นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ นายชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ และนายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ นำทีมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช และน้ำปลา รวมเป็นมูลค่า 70,230 บาท (เจ็ดหมื่นสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ให้แก่สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้พิการทางสายตาผ่านสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย โดยมี นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
.
สำหรับการมอบผ้าห่มกันหนาว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อนำแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 4 ภาค คิดเป็นมูลค่ากว่า 29 ล้านบาท โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยมูลนิธิฯ / สมาคมจีนประจำจังหวัดต่างๆ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาว 1,500 ผืน แก่สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม

ตลอดระยะเวลากว่า 113 ปี ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธาน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ต่อไป

.
ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต