วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
Latest:
News Update

รมว.สาธารณสุข สปป.ลาว เยี่ยมชม รพ.เครือ ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป เตรียมร่วมมือทางการแพทย์นำไปพัฒนาระบบบริการ ในสปป.ลาว ให้มีประสิทธิภาพ

ท่านบุนแฝง พูมมะไลสิด รมว.สาธารณสุข สปป.ลาว เยี่ยมชม รพ.เครือ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เตรียมร่วมมือทางการแพทย์นำไปพัฒนาระบบบริการ ในสปป.ลาว ให้มีประสิทธิภาพ

วันนี้ (26 พ.ย.2565) ท่านแฝง พูมมะไลสิด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ในเครือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG อาทิ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง, โรงพยาบาลธนบุรี และโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา เป็นต้น พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือทางการแพทย์ เพื่อนำไปพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสปป.ลาว ให้คนทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี นายกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง, นพ.ธัญญ์ สุวัฒนวิโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง, นพ.หยี ยิฏฐะสิริ ผู้อำนวยการโครงการต่างประเทศ บริษัท ไทย เมดิเคิล กรุ๊ป จำกัด (TMG) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

โดยการเดินทางเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล การวินิจฉัยและการรักษาโรค และความพร้อมของโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำทางด้านการแพทย์ลำดับต้นๆ ของโลก พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารโรงพยาบาลในประเทศไทยในการทำงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เนื่องจากมีแผนเตรียมร่วมมือกับ THG ในการพัฒนาและปรับปรุงโรงพยาบาลในสปป.ลาว ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ของทั้งสองฝ่าย โดยจะนำร่องที่โรงพยาบาลของรัฐในนครหลวงเวียงจันทร์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเชษฐาธิราชและโรงพยาบาลมิตรภาพ ให้มีระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อรองรับคนทุกระดับให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลจากบ้านเพื่อมารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลในประเทศไทยทั้งนี้ ด้วยศักยภาพและจุดแข็งของโรงพยาบาลในเครือ THG ที่กลุ่มผู้ก่อตั้งวางเป้าหมายให้เป็นโรงพยาบาลทางเลือกที่ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงและเป็นศูนย์รวมแพทย์ชั้นนำที่คงนโยบายให้ความเป็นอิสระทางวิชาชีพแก่แพทย์ มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์อยู่เสมอ โดยยึดหลักการทำธุรกิจที่สามารถมีส่วนร่วมดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติต่างๆ ควบคู่กัน ซึ่งก็ตรงกับเจตนารมณ์ในการทำงานเพื่อประชาชนของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ท่านนี้

ในการนี้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ยังได้ชื่นชมการทำงานของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ที่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ ก็เพราะสปป.ลาว เข้าร่วมโครงการรับบริจาควัคซีนจากนานาประเทศ อาทิ จีน, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และอังกฤษ เป็นต้น จนทำให้ตอนนี้ สปป.ลาว มีวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดให้แก่ประชาชนไปจนถึงปลายปี 2566 นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังสามารถผลิตยา “โมลาโคเวียร์” (Molacovir) เพื่อใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้เอง ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสในการเสียชีวิต ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาง THG ก็ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนรัฐบาล สปป.ลาว ในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ด้วยการส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ไปเป็นจิตอาสาดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่นครหลวง เวียงจันทน์ สปป.ลาว อีกด้วย เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ไมตรีอันดีของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนาน