วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
Latest:
News Update

ททท. ชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ชาวสุรินทร์สร้างประวัติศาสตร์ Guinness World Record พับตุ๊กตาช้างด้วยผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ กว่า 9,010 ตัว!

ชาวสุรินทร์เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ ครั้งใหม่! จัดกิจกรรมพับตุ๊กตาช้างด้วยผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ จำนวนมากที่สุดในโลก 9,010 คน  ททท. เชิญ Guinness World Record เตรียมบันทึก

 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดสุรินทร์ นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล จัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ “พับตุ๊กตาช้างจากผ้าพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์” ภายในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 และงานแสดงช้าง
สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่บันทึกลงบน Guinness World Record ภายใต้หัวข้อ “Most people folding fabric animals simultaneously” ตั้งเป้าหมายความสำเร็จพับตุ๊กตาช้างจากผ้าพื้นเมืองมากที่สุดในโลก จำนวน 9,010 คน

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ททท. และจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันเดินหน้าประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย ผ่านการนำสัญลักษณ์สัตว์ประจำชาติอย่าง “ช้าง” มาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2565 และงานแสดงช้าง ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษ คือ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์ มีการจัดกิจกรรมพับตุ๊กตาช้างจากผ้าพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์อย่างผ้าขาวม้าและผ้าไหมสุรินทร์ ซึ่งเป็นผ้าที่มีความสวยงาม แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด

โดยได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 9,010 คน ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรมนำผ้าพื้นเมืองของตนเองมาร่วมพับตุ๊กตาช้าง 1 คน 2 ผืน 1 ตัว รวมเป็นตุ๊กตาทั้งสิ้นจำนวน 9,010 ตัว ถือเป็นการพับตุ๊กตารูปช้างจากผ้าพื้นเมืองที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก โดย ททท. เป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานกับหน่วยงาน Guinness World Record เพื่อทำการบันทึกสถิติสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ Soft Power of Thailand (5F : F- Fashion) วัฒนธรรมการแต่งกายและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติได้รู้จักผ่านกิจกรรม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมสาธิตการทอผ้าไหม กิจกรรมเดินแบบผ้าไหมเมืองสุรินทร์ การประกวดร้องเพลงของตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมรำวงย้อนยุค การจัดนิทรรศการเรื่องช้าง และจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ททท. คาดว่า กิจกรรมดังกล่าว จะช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในพื้นที่และเชื่อมโยงจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน และเพิ่มอัตราเข้าพัก นำไปสู่การกระจายรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อช่วยผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงปลายปี 2565 ให้บรรลุตามเป้าหมายภาพรวมตลาดในประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยว 160 ล้านคน-ครั้ง และสร้างรายได้ 656,000 ล้านบาท