วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Latest:
News Update

ททท. ชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ชาวสุรินทร์สร้างประวัติศาสตร์ Guinness World Record พับตุ๊กตาช้างด้วยผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ กว่า 9,010 ตัว!

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ ส่งเสริมการนำเสนออัตลักษณ์ ความเป็นไทยสู่สากล ผ่านการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ “พับตุ๊กตาช้างจาก ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์” สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่บันทึกลงบน Guinness World Record ภายใต้หัวข้อ “Most people folding fabric animals simultaneously” โดยตั้งเป้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9,010 คน

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันเดินหน้าประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย ผ่านการนำสัญลักษณ์สัตว์ประจำชาติอย่าง “ช้าง” มาเผยแพร่ให้เป็น ที่รู้จักกันมากขึ้น โดยจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานอนุรักษ์ช้างไทยประจำปี มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วมมากมาย ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมพับตุ๊กตาช้าง โดยจะใช้ผ้าพื้นเมืองของ จังหวัดสุรินทร์อย่าง ผ้าขาวม้าและผ้าไหมสุรินทร์ ซึ่งเป็นผ้าที่มีความสวยงาม แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ของจังหวัดสุรินทร์ มาพับเป็นตุ๊กตาช้างจำนวน 9,010 ตัว นับเป็นจำนวนที่เยอะที่สุดในโลก โดย ททท. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานกับหน่วยงาน Guinness World Record เพื่อทำการบันทึกสถิติ สุดยิ่งใหญ่และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติได้รู้จัก กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ มากมายที่จังหวัดสุรินทร์ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยและถือเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ช้างไทยประจำปี

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดว่าจะเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดในภาคอีสาน ทำให้ในช่วงปลายปี 2565 เกิดการเพิ่มอัตราเข้าพัก การกระจายรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี