วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
Latest:
News Update

‘อควา จับมือ ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ เดินหน้าธุรกิจเฮลท์แคร์ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด สนองนโยบายรัฐ มาตรา 113 และ 114

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ร่วมกับ บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด หรือ THR ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ได้จัดงานแถลงข่าว “พิธีลงนามสัญญาในการดำเนินการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center” ขึ้น ณ บริเวณลาน ชั้น 1 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายฉาย บุนนาค กรรมการบริหาร, นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการบริหาร, นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการ และนายพลสิทธิ ภูมิวสนะ กรรมการ เป็นตัวแทนจากทาง AQUA ทางด้าน THR ได้รับเกียรติจาก​ นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ THG, ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THR และ​ พล.ต.ท.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ THR เป็นตัวแทนจากทาง THR มาเข้าร่วมในการลงนามสัญญาในครั้งนี้

นายฉาย บุนนาค กรรมการบริหาร AQUA ได้กล่าวว่า “ประเทศไทยประสบกับปัญหายาเสพติดมาอย่างยาวนาน โดยเข้าสู่ภาวะวิกฤตและทวีความรุนแรงมากขึ้นในสองปีที่ผ่านมา จากรายงานของกรมสุขภาพจิตพบว่าในปี 2562 มีผู้เสพยาเสพติดจำนวน 1.1 ล้านคน และในปี 2564 พบผู้เสพยาเสพติดถึง 2 ล้านคน เพิ่มสูงขึ้นถึง 100% และส่วนใหญ่มีช่วงอายุไม่เกิน 35 ปี สูงถึง 50% นับเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นอนาคตและกำลังสำคัญของชาติ ตัวเลขดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในสังคมมากมาย อาทิ ทำร้ายตนเอง ก่ออาชญากรรม ลักทรัพย์ ทําลายข้าวของและทรัพย์สิน ล้วนส่งผลกระทบต่อคนใกล้ชิด สังคม ตลอดจนกระทบความมั่นคงของชาติในทุกด้าน ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าว มีเพียง 10% ที่ยินยอมและได้เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างจริงจัง กลุ่มคนดังกล่าวเพียงแค่หลงผิด คนเหล่านี้ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง

นพ.บุญ วนาสิน

AQUA และ THG ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ และถือเป็นโอกาสอันดีที่ภาคเอกชนจะร่วมผนึกกำลังผ่านธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคม ผ่านความร่วมมือเป็นภาคีกับ บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด ในโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center” อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยในแบบสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง มอบโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตปกติในสังคมได้อีกครั้ง อีกทั้งช่วยลดปัญหาทางสังคมและเสริมสร้างประเทศให้มีความมั่นคงอีกทางหนึ่งด้วย”

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THR ได้กล่าวเสริมว่า “THR ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ “The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center” ขึ้น ที่อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการโดย THR ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ THG ร่วมกับ AQUA เพื่อเพิ่มสถานฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ติดสารเสพติดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มากขึ้น ซึ่งสถานฟื้นฟูแห่งนี้ เมื่อพัฒนาแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากถึง 120 เตียง โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ อาทิ แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด ที่พร้อมให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด มุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งออกแบบเฉพาะบุคคล เพื่อการเลิกสารเสพติดได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรม ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ในด้านโภชนาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูมีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ พร้อมการดูแลติดตามผลภายหลังการบำบัด 3 ปี โดยทีมสหวิชาชีพ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่พึ่งยาเสพติด ไม่เสียประวัติ เพราะข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ สามารถกลับไปเป็นใช้ชีวิตในสังคมได้ อย่างภาคภูมิ และในอนาคต THR มีแผนจะขยายเป็นสถานพยาบาลยาเสพติด (บำบัด) ต่อไปอีกด้วย”

The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการบริหาร AQUA ได้กล่าวในด้านธุรกิจว่า “การร่วมมือกับ THR ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ THG โดยร่วมลงทุนในส่วนพื้นที่ของมันตราในการประกอบธุรกิจนั้นถือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นการร่วมลงทุนพื้นที่ในระยะยาวทำให้บริษัทมีรายได้ที่มั่นคงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทมีเงินหมุนเวียนภายในสามารถนำไปกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นแล้วว่าการร่วมมือกับทาง THR จะช่วยต่อยอดธุรกิจ Mega Trend ที่ทางบริษัทกำลังให้ความสนใจอยู่อย่าง กลุ่มธุรกิจ Healthcare ในการร่วมมือกันครั้งนี้จะส่งผลให้ทาง AQUA มีรายได้หมุนเวียนภายในบริษัทมากยิ่งขึ้น บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ทาง AQUA ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 99.99% ที่มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่ที่เชียงใหม่นั้นคิดเป็นมูลค่าตลอดอายุสัญญารวมทั้งสิ้น 2,448 ล้านบาท ” ทั้งนี้ “The Hills Rehab Chiangmai” พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ด้าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยว่าผลพวงจากเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับคดียาเสพติดใหม่ 2 ฉบับ ตามมาตรา 113 คือ การสมัครใจเข้าบำบัด โดยผู้ป่วยสามารถไปสถานพยาบาลยาเสพติด ศูนย์คัดกรอง หรือศูนย์บำบัดได้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อบำบัดสำเร็จแล้วจะได้รับการรับรองจากศูนย์ และจะไม่มีความผิด ส่วนมาตรา 114 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจพบสารเสพติด จะถูกส่งตัวไปยังศูนย์คัดกรอง ประเมินความรุนแรงของการเสพติด และส่งต่อไปยังสถานพยาบาล หากบำบัดสำเร็จจะได้ใบรับรอง และจะไม่มีความผิด ซึ่งตามมาตรา 114 วรรค 2 หากถูกตรวจพบสารเสพติด และไม่สมัครใจบำบัดจะถูกส่งตัวดำเนินคดีตามระบบปกติโดยพนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อัยการและชั้นศาล

การลงนานของภาคเอกชนบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ จำกัด จึงถือเป็นเรื่องที่ดีในการดำเนินการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และมีสาวนช่วยแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศชาติที่กำลังตกอยู่ในขั้นวิกฤติ