News Update

ภาครัฐ จับมือเอกชน เปิดตัว ‘ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง

ภาครัฐ จับมือเอกชน เปิดตัว ‘ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง’ ชูเทคโนโลยี Metaverse สร้างชุมชนบำบัด คืนคนดีสู่สังคม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัวศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งใหม่ ย่านปทุมธานี มุ่งเน้นการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน โดยที่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี และการดูแลติดตามผลภายหลังการบำบัด 3 ปี ด้วยทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่พึ่งยาเสพติด และไม่เสียประวัติ

พิธีเปิดตัวศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง โดยโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม, พลเอก วัชริศพล มนต์มณีรัตน์ คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19, พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ต.วรพจน์ ดิษยบุตร ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู รองประธานคณะกรรมาธิการ การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร, พล.ต.ท.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด และ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ร่วมแถลงข่าว

พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่าจากตัวเลขของกรมสุขภาพจิต ประเทศไทยมีผู้ป่วยติดสารเสพติดมีประมาณ1,500,000-2,000,000 คน ที่ต้องการพบแพทย์และบำบัด 54,436 คน และมีเพียง 4,565 คน (4.2%) ที่ได้รับการบำบัดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงที่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่น รวมทั้งทำร้ายผู้อื่นจนเสียชีวิต ปัญหายาเสพติดจึงถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ความร่วมมือในการเปิดตัวศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในครั้งนี้จึงมีความสำคัญต้อการแก้ไขปัญหา

ด้าน พล.ต.ท.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด เปิดเผยถึงความพร้อมการจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด ที่ตั้งอยู่ใน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยใน ขนาด 150 เตียง การฟื้นฟูสมรรถภาพ เน้นการออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล โดยคำนึงถึงปัจจัย 3 อย่าง ได้แก่ สภาพจิตใจ อุปนิสัย และความถนัดหรือความชื่นชอบส่วนบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการบำบัดแต่ละราย โดยประยุกต์ใช้การฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด ซึ่งเป็นการสร้างชุมชน หรือสังคมจำลองให้ผู้เลิกยาเสพติดมาอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน

“นอกจากกิจกรรมกลุ่มบำบัดฝึกทักษะชีวิต ในด้านสันทนาการ ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด การอบรมธรรมะ และการฝึกอาชีพ ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่นี่ยังตั้งอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีและธรรมชาติอันร่มรื่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีการนำระบบเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI), Vitual Reality หรือ VR และ Metaverse มาประยุกต์ใช้ในการบำบัดรักษา ซึ่งศูนย์แห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลติดตามผลภายหลังการบำบัด เป็นเวลา 3 ปี โดยทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการบำนัดสามารถออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่พึ่งยาเสพติด ไม่เสียประวัติ อีกทั้งข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ” พล.ต.ท. ปฏิพัทธ์ กล่าว

ทั้งนี้ในอนาคต บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังได้เตรียมการวางแผนที่จะเพิ่มสถานบำบัดรักษาให้ผู้ติดยาเสพติด สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น โดยในไตรมาส 3 ของปีนี้ วางแผนที่จะเปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพิ่มอีก 1 แห่ง ย่านประชาอุทิศ ฝั่งธนบุรี ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียงโดยมีศูนย์แห่งนี้เป็นต้นแบบในการดำเนินงาน ทั้งหมดนี้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป