Business

“พีทีจี” รับรางวัลระดับโลกจาก CX Stars Awards 2023 ตอกย้ำแบรนด์ชั้นเลิศมอบประสบการณ์ดีที่สุดแก่ลูกค้า

“พีทีจี” รับรางวัลระดับโลกจาก CX Stars Awards 2023 ตอกย้ำแบรนด์ชั้นเลิศมอบประสบการณ์ดีที่สุดแก่ลูกค้า
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จนสามารถคว้ารางวัลระดับ 3 ดาว (Proficient CX Mastery) ในระดับเชี่ยวชาญ (Proficient) จากเวทีระดับโลกอย่าง CX Stars 2023 ของบริษัทวิจัยและที่ปรึกษา Twimbit (จากประเทศสิงคโปร์)  ร่วมกับ Genesys บริษัทซอฟต์แวร์และบริการเครือข่ายออนไลน์จากสหรัฐอเมริกาที่พิจารณาคัดสรรอย่างเข้มข้นเพื่อมอบรางวัลแก่องค์กรที่บริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับโลก (Global Standard) อย่างแท้จริง
พร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด บริษัทในเครือพีทีจี ผู้แทนรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เปิดเผยว่า เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าพีทีจี สามารถรับรางวัล CX Stars 2023 มาครองได้สำเร็จ เพราะรางวัลดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพยายามขององค์กรเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์อันยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า ซึ่งในปีต่อๆไปเรายังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ และปรับกลยุทธ์ในการบริหารประสบการณ์ลูกค้าให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อเติมเต็มความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยมาตรฐานสากล
The CX Stars Awards เป็นรางวัลระดับโลกผ่านการสำรวจข้อมูลและวัดประสิทธิภาพการส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในด้านต่าง ๆ ของบริษัทชั้นนำในอาเซียนกว่า 100 แห่งทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านบริการ และด้านพนักงาน โดยจะได้รับการจัดระดับตั้งแต่ 1 – 5 ดาว ตามแบบประเมินมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วภูมิภาค